Hodiny a systémy

Benzing Station (DOCK)

 Toto zariadenie sa používa ako zálohovacie. Nahrádza prítomnosť konštatovacích hodín BENZING M1 v holubníku - chovateľ nemusí kvôli konštatovaniu nosiť do holubníka hodiny BENZING M1. BENZING Station totiž konštatuje bez prítomnosti hodín BENZING M1. Po ukončení závodu si chovateľ jednoducho prinesie hodiny BENZING M1 do holubníka, pripojí ich jednoduchým spôsobom k hodinám BENZING M1 (viď obr. vyššie) a dáta sa automaticky presunú z BENZING Station do hodín BENZING M1 a následne si ich môže chovateľ prezrieť a tlačiť...
   Bezpečnosť je tu na prvom mieste: Všetky údaje v BENZING Station sú šifrované a dajú sa prečítať iba pomocou pripojenia hodín BENZING M1 chovateľa, ktorý vlastní BENZING Station. Pokiaľ budú pripojené iné hodiny BENZING M1, všetky údaje v BENZING Station sa vymažú. BENZING Station podporuje aj tzv. online tlač, čo znamená, že po prílete a konštatovaní holuba sa vytlačí príslušný riadok s údajmi konkrétneho holuba.

Zariadenie je kompletne Plug 'n' Play - Stačí pripojiť.
Dodatočná pamäť kvôli bezpečnosti - dáta sú sťahované pri konštatovaní a následne sú zašifrované a uložené kvôli neoprávnenej manipulácií.
Konštatovanie prebieha aj bez prítomných hodín BENZING M1 - pri konštatovaní budete počuť hlasité akustické signály, 
alebo si môžete zvoliť unikátnu SMS notifikáciu. Po pripojení hodín BENZING M1 sa do nich dáta automaticky aktualizujú a stiahnu. 
Samozrejmosťou je pripojenie k PC a iných zariadení (tlačiareň, PLB antény,...)

 

Kúpiť v E-shope

Doplnkové informácie